Wolters Kluwer är fortsatt fullt tillgängliga trots COVID-19 situationen

- Företagsnytt

Wolters Kluwer följer noga händelseförloppet av Covid-19, och håller oss uppdaterade av hälsomyndigheter runt om i världen. Vid denna tidpunkt har vi inte några avbrott i leveranser av våra produkter eller tjänster till följd av Covid-19-utbrottet.

Wolters Kluwer har implementerat en rad säkerhetsåtgärder såsom att uppmana våra medarbetare att arbeta hemifrån från måndag den 16:e mars. Vår prioritet är att säkra våra medarbetares och våra kunders hälsa och säkerhet, samtidigt som vi fortsätter att leverera våra produkter och tjänster. För mer information om vad Wolters Kluwer gör globalt, följ länken.

Alla medarbetare hos Wolters Kluwer har möjlighet att arbeta hemifrån, och har tillgång till alla våra olika system från hemmet. Vi förväntar oss därför att upprätthålla full support och kundservice för våra kunder.

Vad gäller utbildningar kommer vi ändra fysiska utbildningar till webbkurser, eller flytta fram utbildningsdatum. Vi kontaktar dig som är bokad på en utbildning separat.

Som kund kan du därför fortsatt använda normala kommunikationskanaler till Wolters Kluwer.

Vi gör vårt absolut bästa för att stötta er som kunder och hoppas på förståelse om det skulle vara mindre dröjsmål.

Vid frågor eller önskan om mer information, vänligen kontakta oss här: wolterskluwer.se/kontakta-oss


Katarina Thörnqvist
VD

Coronavirus