Capego - Administration

Under ikonen Administration kan du som är systemadministratör lägga in företagsuppgifter, huvudkontakt och hantera Enheter för er byrå.

Fortnox-koppling

Det är här du slår på funktionen Fortnox integration som du ser på bilden.

Enheter

Enhet lägger du enkelt till genom att klicka på det blå plustecknet vid Lägg till en enhet. Er byrå väljer själv vilka enheter ni ska ha, funktionen behövs när ni har modulen Capego Skatt för att hanteringen av anstånd och inlämning av inkomstdeklarationer till Skatteverket ska fungera. Ni kan välja att bara ha en enhet om ni vill. En enhet är vad ni själva vill välja t.ex. kontorsnamn, avdelning, ort eller annat valfritt.

Filmen är 1:37 min lång 

Privata klienter

Vi vill uppmana dig som är administratör att ange en ”Huvudkontakt”, om detta inte är gjort.
När en handläggare med privata klienter inaktiveras så kommer privata klienter att överföras till den person som är satt till ”Huvudkontakt”.


Kundnummer

Vi rekommenderar att ni lägger in ert kundnummer här i administrationen. Om ni gör det så kommer det att visas när ni klickar på frågetecknet  och du och dina kollegor hittar det enkelt om ni behöver kontakta supporten.

Fliken Licenser beskriver vi i manualen Capego - Licenshanterare