Allmänna försäljningsvillkor – utbildningar

Wolters Kluwer Scandinavia AB

Allmänna villkor – utbildningar
Gäller från 2022-09-01

Dessa Allmänna villkor - utbildningar gäller för utbildningar vilka tillhandahålls av Wolters Kluwer Scandinavia AB (”Wolters Kluwer”).

Generella villkor
Anmälan till utbildning är bindande. Avbokningsregler återfinns per utbildningstyp nedan. 
För avbokning som sker inom angiven tidsgräns kan deltagaren välja mellan återbetalning av erlagd deltagaravgift eller om tillgängligt, ombokning till senare utbildningstillfälle. För avbokning som sker utanför angiven tidsgräns, möjlighet till avbokning saknas för aktuell utbildningstyp eller deltagaren uteblir debiteras full deltagaravgift.

Wolters Kluwer förbehåller sig rätten att ställa in ett utbildningstillfälle fram till 48 timmar innan utbildningsstart. Vid inställt utbildningstillfälle får deltagaren välja mellan återbetalning av erlagd deltagaravgift eller om tillgängligt, ombokning till senare utbildningstillfälle.  Wolters Kluwer är inte ersättningsskyldig för deltagarens eventuella kostnader i samband med inställt utbildningstillfälle. Vid sjukdom eller annan påverkan/händelse utanför Wolters Kluwers direkta kontroll (pandemi, myndighetsrestriktioner, strejk, eldsvåda etc.) gäller denna rätt fram till utbildningstillfällets start.
Eventuella särskilda villkor angivna för en specifik utbildning/erbjudande gäller vid konflikt framför vad som anges i dessa Allmänna villkor - utbildningar.

Webbkurs/Webinar/Livestreamad utbildning (inkl. digitalt deltagande på Skattedagar och event)
Deltagande i Webbkurs/Webinar/Livestreamad utbildning kan utan kostnad avbokas fram till och med 7 dagar innan utbildningstillfället. 

Klassrumsutbildning (inkl. fysiskt deltagande på Skattedagar och event)
Deltagande i Klassrumsutbildning kan utan kostnad avbokas fram till och med 14 dagar innan utbildningstillfället.

Inspelad utbildning (On demand)
Deltagaren får tillgång till Inspelad utbildning i anslutning till beställning och dessa kan därför ej avbeställas. Tillgång till inspelad utbildning gäller för anmäld deltagare och inspelningen får ej delas/ distribueras vidare.


Vid frågor om Wolter Kluwers utbildningar eller av-/ombokning, vänligen kontakta oss via kundservice@wolterskluwer.se
 

Prenumerera på uppdateringar kopplade till underbiträden

Prenumerera för att bli meddelad när vi gör uppdateringar.