Allmänna försäljningsvillkor – utbildningar

Wolters Kluwer Scandinavia AB

 

Allmänna försäljningsvillkor för utbildningar

 

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för såväl materiella utbildningar som programkurser tillhandahållna av Wolters Kluwer Scandinavia AB.

1.2 I de fall Wolters Kluwer anordnar en utbildning eller resa tillsammans med en extern researrangör gäller dessa villkor tillsammans med de allmänna avtalsvillkor som tillhandahålls av den för utbildningen eller resan aktuella researrangören. I de fall researrangörens avtalsvillkor skulle finnas stå i strid med dessa avtalsvillkor ska de förstnämnda ges företräde.

 

2. Definitioner
2.1 Med materiella utbildningar avses utbildningar där det huvudsakliga innehållet utgörs av förmedling av materiella kunskaper. Exempel på materiella utbildningar är Skattedagar, seminarier, frukostseminarier etc.

2.2 Med programkurser avses utbildningar där det huvudsakliga innehållet utgörs av förmedling av kunskap i användande av programvaror som tillhandahålls av Wolters Kluwer.

2.3 Med Skattedagar avses den årligen återkommande seminarieturné som anordnas av Wolters Kluwer med fokus på förmedling av nyheter inom skatteområdet.

 

3. Anmälan
3.1 Anmälan är bindande. Villkor för om- och avbokning återfinns i stycke 5 nedan.

 

4. Betalning av kursavgiften
4.1 Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

4.2 Kursavgiften faktureras normalt i förskott. Vid sen anmälan och i särskilda fall kan dock fakturering ske senare, alternativt i efterskott.

4.3 Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Wolters Kluwer rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.4 Bokningsbekräftelse skickas via e-post i samband med anmälan.

 

5. Villkor för om- och avbokning

5.1 Ombokning

Ombokning av kursplats kan ske kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid ombokning 29–15 dagar före kursstart, utgår en administrativ avgift på 500 kr per kursdag, dock max 2 000 kr totalt. Vid ombokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften. Kursplatsen kan överlåtas.

 

5.2 Avbokning

Avbokning av kursplats kan ske kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning 29–15 dagar före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift oavsett avbokningstillfälle.

Särskilda avbokningsvillkor avseende Skattedagar

5.3 För Skattedagar gäller fri avbokning av kursplats fram till 14 dagar före utbildningsstart. Vid senare avbokning debiteras hela avgiften.

 

6. Inställd utbildning
6.1 Antalet platser på varje utbildning är begränsat. Wolters Kluwer förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning.

 


Ovanstående villkor är daterade 2017-04-21

Prenumerera på uppdateringar kopplade till underbiträden

Prenumerera för att bli meddelad när vi gör uppdateringar.