Systemkrav - Programvaror

Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att få en väl fungerande systemlösning med tillfredställande svarstider.

Beroende på volymer i systemet, antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer, kan dock ytterligare resurser krävas.

Generella krav Klienter >>
Generella krav Capego >>
Generella krav finsit >>
Generella krav Servrar>>

Systemkrav för Wolters Kluwers programvaror