Våra utbildare

Wolters Kluwer genomför löpande utbildningar för dig som arbetar med skatt och ekonomi. Dina kunskaper är en absolut förutsättning för att du ska kunna göra ditt arbete rätt och tryggt. Våra föreläsare är rutinerade och uppskattade utbildare med lång erfarenhet inom sina respektive gebit.

 • Alexandra Wallerius
  Företag: Wolters Kluwer

  Skattejurist och produktansvarig för vår Skatteinformation och arbetar också med utbildningar. Alexandra är ett välkänt ansikte på våra skattedagar och seminarier. 

 • Camilla Einarsson
  Företag: Wolters Kluwer

  Camilla är produktspecialist och sakkunnig inom bokslut. Utbildare i Bokslut, Capego och finsit. 

 • Daniel Wertsén
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktägare för Byrå och Byrå Tid samt produktspecialist för Bokslut. Daniel utbildar i Byrå och Byrå Tid. 

 • Eivor Bonder
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktspecialist inom Revision och Bokslut. Eivor är även utbildare i Revision. 

 • Henrik Lernfelt
  Företag: Bra Revisor i Göteborg AB & AHLP Corporate Finance AB

  Konsult inom koncernredovisning och rådgivare i samband företagstransaktioner. Utbildare i "Grundkurs i Koncernprogrammet med teori". 

 • Irini Kallides
  Företag: Wolters Kluwer

  Skattejurist som arbetar med vår skatteinformation. Irini är även ansvarig för våra skattedagar och skatteseminarier och är med och föreläser. 

 • Jan-Erik Persson
  Företag: Wolters Kluwer

  Skattejurist som arbetar med vår skatteinformation. Jan-Erik föreläser även på våra skattedagar och andra utbildningar runt om i landet. 

 • Johnny Lundgren
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktägare för Skatteprogrammet. Johnny utbildare även i programmet och föreläser om skatt i teorin.

 • Jörgen Allgulander
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktägare i Dokument och Boutredning. Jörgen är även utbildare i Boutredningsprogrammet. 

 • Kristina Dahlberg
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktägare för Capego Bokslut och Bokslut. Kristina håller många företagsspecifika utbildningar i dessa program. 

 • Linda Hedenvi
  Företag: Wolters Kluwer

  Redovisningsekonom som arbetar med vår skatteinformation. Linda föreläser även på våra skattedagar och andra utbildningar runt om i landet. 

 • Marcus Walldesand
  Företag: Wolters Kluwer

  Programspecialist samt utbildare i skatteprogrammet. Deltar även i programutveckling av Koncern och Bokslut.

 • Maria Johansson
  Företag: Wolters Kluwer

  Maria är produktspecialist och sakkunnig inom skatt och bokslut. Utbildare i våra skatt- och bokslutsprogram samt i finsit.

 • Merja Savolainen
  Företag: Wolters Kluwer

  Merja träffar du i vår support. Hon håller även utbildningar i Bokslut, Capego Bokslut, Byrå och Byrå Tid.

 • Peter Berg
  Företag: ProffsUtbildarna Sverige AB

  Föreläsare och författande inom redovisningsrätt, skatterätt, bolagsrätt och handelsrätt. Peter utbildar inom det mesta som rör redovisning, bokslut och skatt. 

  Till Peters blogg >>

 • Thomas Jacobsson
  Företag: Wolters Kluwer

  Produktspecialist Bokslut, produktägare i Koncern och Analys. Utbildar i Koncern, Bokslut och Analys.

 • Veronica Alfredsson
  Företag: Wolters Kluwer

  Veronica arbetar med programsupport för Byrå, Skatt och Dokument. Hon håller även en del företagsspecifika utbildningar i Byrå.