Kom igång i Bokslut, webbkurs 1,5 timmar

Denna kurs vänder sig till dig som behöver en grundlig genomgång av hur du ska komma igång i Bokslut. Du gör inga egna uppgifter i programmet under kursens gång. 

Kom igång i Bokslut