Kom igång i Capego Bokslut, webbkurs 1,5 tim

Denna kurs vänder sig till dig som behöver en grundlig genomgång av hur du ska komma igång i Capego Bokslut. Du gör inga egna uppgifter i programmet under kursens gång.