Capego - Översikt uppdragshanteraren/klientlistan

Klientlistan är det som du först ser när du loggar in i Capego. Du ser de klienter som du är klientansvarig eller medarbetare för.

Denna manualen beskriver översiktligt de olika funktionerna som finns till vänster på bilden. Med pilarna högst upp kan du navigera dig fram och tillbaks mellan de vyer som du haft uppe tidigare.

Symbolen Klienter visar Klientlistan som du ser på bilden. Övriga ikoner Handläggare, Funktionärer, Inlämning och Administration beskrivs längre ner i manualen.

Uppdragshanteraren ligger alltid öppen som ett eget fönster så att du snabbt kan växla över dit och öppna ytterligare klienter eller öppna flera år på den klient du arbetar med. Du når också klientkortet för den klient du arbetar med via Klientkort-knappen när du arbetar med bokslut och deklaration.

Klienter

Det finns en mängd olika filtreringsmöjligheter i klientlistan som vi beskriver i vår manual Capego - Klientlista filter och kolumner.
Hur du söker fram klienter i klientlistan hittar du här.

Handläggare

Hur du hanterar handläggarlistan hittar du i våra manual Capego - Bjud in ny handläggare och Capego - Hantera handläggare och roller

Funktionärer

Funktionärer skapar du lättast direkt på klientkortet men det går även att göra i Funktionärslistan. Manualer för hur du hanterar funktionärer hittar du här.

Inlämning

Ikonen Inlämning har du bara om du har köpt modulen Capego Skatt. Under ikonen Inlämning hittar du funktionerna för anståndshantering och inlämning av inkomstdeklarationer till Skatteverket. Du hittar manualer för anstånd här och inlämning här.

Administration

Bara du som har behörigheten Systemadministration kommer åt ikonen Administration, där hanterar du bland annat enhet och licenser.

Manualer för:

Capego - Licenshanterare 

Capego - Administration