Capego skatt - Starta upp Capego skatt

 Filmen är 2:35 min lång

För att starta upp Capego skatt på din klient så går du till klientkortet.

Klicka på menyn enligt bild och aktivera Inkomstdeklaration. Om du inte kan aktivera Inkomstdeklaration så kan det bero på att skatt inte ingår eller är påslagen i din licens. Här kan du läsa mer om hur licenserna fungerar.

1

Du har nu skapat upp ärendet Inkomstdeklaration på räkenskapsåret.

1

Det första du hamnar på är ärendeinställningar.

Kontrollera att uppgifterna stämmer och att du har koppling mot bokslut om du skapat den i Capego.

Hittar du inte kopplingen så kan du först testa att spara om bokslutet. Annars så stänger du ner deklarationen och tömmer ärendet på data och startar upp det på nytt.

Du kan även importera en deklarationsfil direkt från Wolters Kluwer Skatt vilket du kan läsa mer om i nästa steg nedan.

 

Gå vidare till Importera klient/fil från skatt