finsit - Företagstyper

Användare på byrån med behörigheten “Byråadministratör” kan skapa mallar som övriga byråanvändare kan mappa ett företag till, sk “Företagstyper”. Byråadministratörer kan också administrera och redigera i standarduppsättningen, den så kallade Defaultföretagstypen. Genom denna funktionalitet kan ni på er byrå skapa egna standardtexter som ska finnas valbara i periodrapporten, eller redigera i befintliga.

Genom funktionaliteten kan ni också välja vilka nyckeltal som ska vara förvalda och göra egenbyggda nyckeltal tillgängliga för alla. Ni kan också skapa ett bibliotek av mallar för skräddarsydda rapporter och göra dem lätt tillgängliga för alla medarbetare.

Skapa företagstyp

1. Om du vill skapa en ny Företagstyp, klicka på plusknappen “Ny typ” enligt nedan. 

2. Sedan skriver du in vad din företagstyp ska heta och väljer vilken ikon som ska visas på de företag som mappas mot den företagstypen. Här har vi skrivit “Tjänsteverksamhet” och valt en bok. Klicka därefter på Spara. 

3. När du har sparat din företagstyp får du upp inställningar för nyckeltal och standardtexter. 

Allmänt

Här kan du ändra namn och ikon för Företagstypen. Under denna inställningsflik kan du också ange vilka av dina kunder som ska mappas mot denna typ och därmed automatiskt få de nyckeltal och standardtexter du väljer.

Nyckeltal

Under inställningsfliken Nyckeltal ställer du in vilka nyckeltal som ska vara standard i företagstypen. Här kan du redigera vilka nyckeltal som ska visas och finnas tillgängliga. 

 • Finansiella nyckeltal och Verksamhetsnyckeltal - Här kan du ange vilka nyckeltal som ska finnas valbara att titta på i nyckeltalsmenyerna. Tänk på att nyckeltal ofta är en kombination av flera stycken, välj därför alla komponenter så användare kan fördjupa sig ner på detaljnivå.
 • Förvalda nyckeltal - Här ställer du in vilka tre nyckeltal som ska visas på Översiktssidan och vilka nyckeltal som ska visas i Periodrapporterna. Nyckeltalen som väljs till periodrapporterna visas automatiskt som förval i menyerna “Jämför nyckeltal” samt i “Nyckeltalsrapport”.

Här kan du också importera skräddarsydda nyckeltal som du har skapat i något företag och som du vill ska finnas valbart för alla företag och medarbetare. Välj funktionen Importera Nyckeltal efter att du först har laddat ner det nyckeltal som du nu vill importera. Läs mer i manualen Skräddarsydda nyckeltal.

Rapportmall - Standardrapporter

Vill du att företagstypen ska använda en resultaträkning, balansräkning eller budgetrapport som avviker från programmets standardutformning så kan du bygga en sådan rapport i ett av dina företag. Exportera sedan rapporten och importera mallen här som standard för just denna företagstyp.

Rapportmall - Gemensamma rapportmallar

Under inställningen Gemensamma rapportmallar kan du lägga in rapportmallar som du vill ska vara valbara att använda som Skräddarsydda rapporter. Genom denna funktionalitet kan du med andra ord bygga ett bibliotek av rapportmallar som alla konsulter enkelt kan komma åt i funktionen Skräddarsydda rapporter.

Om du har en rapportmall i ett företag som du vill ska finnas tillgänglig för alla konsulter som mall, exporterar du mallen i detta företag. Öppna sedan funktionen Företagstyper och välj den Företagstyp som ska ha mallen, alternativt företagstypen "Default". Välj sedan fliken Rapportmall och Gemensamma rapportmallar. Välj att Lägga till rapportmall och leta upp mallen som du tidigare tillfälligt laddat ner lokalt på din dator eller fått från en konsult.

På detta sätt kan ni bygga ett bibliotek av olika mallar för Skräddarsydda rapporter för er på er byrå att använda. Läs mer om Skräddarsydda rapporter här

''

  Periodrapporter med inställningar för standardtexter och periodrapport checklista

  Denna del ger dig möjlighet att sätta din byrås egna standardtexter till periodrapporten. Det finns redan en uppsättning defaulttexter, men du kan ändra och anpassa dessa genom att klicka på redigera efter respektive rad.

  Skapa standardtexter till periodrapporten

  Titel
  Ska inledas med ett nummer som indikerar i vilken ordning de ska listas i rullistan för standardtexter i periodrapporten. Ental ska inledas med en nolla, dvs 01-09, för att hamna rätt.

  Innehåll
  Här väljer du vad som ska stå i rapporten när du klickar på respektive rubrik. Den första rubriken i detta exempel heter “01 -Inledning” och texten du skriver under “innehåll” kommer därmed att synas i rullistan när du väljer “inledning” bland standardtexterna i periodrapporten. Här kan du formatera på olika sätt, skapa rubriker, punkt och nummerlistor.


   

   

  Periodrapport checklista

  Byråadministratören kan även ställa in checklistor till periodrapporten för specifika företagstyper. Detta underlättar arbetet för konsulten, och hjälper konsulten säkerställa att alla delar i rapporteringen görs och kommenteras enligt överenskommen arbetsprocess. Genom checklistan och arbetsgången som skapas i periodrapporteringsmomentet, bockar konsulten i att arbetsmoment har utförts och kommenterats. Även här finns möjlighet att lägga in standardtexter i företagstypen.

  I detta exempel väljer vi att konsulten ska kontrollera och kommentera nyckeltalet ”Vinst per anställd” för företagstypen Tjänsteverksamhet.

  Titel – Blir titeln på vad som ska utföras eller kommenteras av konsulten.
  Förklaring – Kort förklaring med ytterligare information och vägledning till vad som ska utföras/kommenteras.
  Kommentar – Färdigskriven kommentar som tas med i periodrapporten. Det går självfallet att ta bort kommentaren i rapporten om så önskas. 

  Genom arbetsgången till höger om rapporten kan konsulten följa sin arbetsprocess. Konsulten kan markera i arbetsgången när moment har utförts. 

  Ifall du har valt en föreslagen kommentar, så behöver du endast trycka på den blå knappen “Kommentar” så kommer den föreslagna texten samtidigt som skärmen automatiskt åker ner till den specifika rubriken. 

  Du kan själv ställa in om dina checklistepunkter ska visas alla på en gång i arbetsgången eller om du vill att de ska visas en i taget, uppifrån och ner. Det ställer du in alternativet "Tillåt att slutföra checklista i valfri ordning".

  ''

  Om du slår på funktionen "Tillåt att slutföra checklista i valfri ordning" så ser du alla frågor samtidigt i din periodrapport och kan arbeta med dem i valfri ordning. Alternativet innebär också att det kan vara olika personer som klarmarkerar olika frågor.

  Välj företagstyp

  Du kan välja vilken företagstyp ett företag ska tillhöra genom att utgå från företagstypen och lägga till företag där, om du är byråadministratör. Du kan i en rullista välja vilken företagstyp bolaget ska mappas till och bolaget får då de inställningar för nyckeltal och standardtexter som har definierats i den företagstypen.