finsit - Periodrapporter

Med denna funktion skapar du snygga och pedagogiska periodrapporter som arkiveras i tjänsten och finns tillgängliga för kunden och alla som arbetar med företaget. När du har publicerat rapporten blir den låst och kan inte ändras i efterhand. Bokföringsdatan som finns i rapporten påverkas inte av att du raderar aktuellt räkenskapsår eller gör andra ändringar. Du har också en loggfil där du kan se rapporthistoriken.

Innehåll

Rapporten innehåller:

 • Konsultens kommentarer
 • Verksamhetsgraf
 • Sammanfattad resultat- och balansräkning
 • Nyckeltal
 • Åldersfördelade kundfordringar (om utökad import från Fortnox)
 • Åldersfördelade leverantörsskulder (om utökad import från Fortnox)
 • Detaljerad resultat- och balansräkning som pdf

Arbetsgång

Klicka på ”Skapa er första rapport” för att börja arbeta med en rapport eller utgå från en tidigare upprättad rapport. Om du utgår från en tidigare upprättad rapport får du med dig tidigare texter och inställningar i rapporten.

I rapporten kan du arbeta med och redigera:

 • Period – välj vilken period som ska rapporteras. Du kan välja mellan månad, två månader, kvartal, halvår eller helår. Perioden utgår från bolagets räkenskapsår.
 • Rapportens rubrik – genereras automatiskt, går att ändra
 • Rapportens underrubrik – genereras automatiskt, går att ändra
 • Kommentarer – skriv dina egna kommentarer till perioden
 • Standardtexter – använd för att få färdigformulerade texter och rubriker
 • Nyckeltal – vilka nyckeltal som ska visas ställs in i Företagsinställningar ”Mina nyckeltal”
 • Bilagor – detaljerad resultat- balansrapport bifogas, möjlighet att bifoga fler filer

På höger sida under ”Rapportsektioner” ges möjlighet att ta bort rapportsektioner om du vill det. Du kan också ändra ordningen på avsnitten i rapporten.

Genom att scrolla ner i rapporten ser du ett utkast som visar hur rapporten blir med dina kommentarer. Rapporten sparas automatiskt och om du lämnar sidan kommer periodrapporten läggas som ett utkast.

Hela rapporten är klickbar. Det går att klicka på boxarna under grafen och på länkarna direkt under balans- och resultatrapporterna. Även nyckeltalen går att klicka på för att se hur nyckeltalet definieras och klicka vidare för att få fördjupad information om nyckeltalets utveckling och beräkning. Vilka nyckeltal du vill visa ställer du in under Företagsinställningar. Under fliken Nyckeltal och avsnittet Förval nyckeltal kan du välja Periodrapportens nyckeltal och redigera din inställning. 

Om du importerar din bokföring via den utökade integrationen med Fortnox får du automatiskt med två avsnitt i din periodrapport som visar Kundfordringar och Leverantörsskulder och hur de fördelar sig efter ålder. I avsnitten finns också en länk till de detaljerade åldersrapporterna som återfinns under menyvalet Reskontra. De detaljerade åldersrapporterna specificerar saldo per kund och leverantör. Rapporterna visar saldon per det datum du valt att importera bokföring till.

När du är klar med din rapport klickar du på ”Publicera”. Dessa rapporter arkiveras och går att ta fram och titta på när som helst. Skulle du ångra en rapport finns det möjlighet att återkalla den. Då döljs rapporten från kundens vy, men du kan alltid komma åt dem. Det går inte att radera en publicerad rapport.

När du har publicerat periodrapporten kan du skicka en notifiering till företagsanvändaren som talar om att rapporten är färdig. Från notifieringen kan mottagaren klicka på en länk och logga in för att hamna direkt i rapporten.

När du klickar på Skicka e-postnotifiering kan du välja vilka användare som ska erhålla en e-postnotifiering. Du kan välja att både mejla kundanvändaren, dig själv och dina kollegor. I mejlet som skickas finns en standardtext som upplyser om att en ny rapport har publicerats. Om du vill, kan du anpassa meddelandetexten och redigera ämnesraden i mejlet. Denna funktion aktiverar du genom att slå på Anpassa meddelandetext.

Dina periodrapporter arkiveras i Periodrapportsarkivet. Det gör att du och dina kundanvändare enkelt kommer åt alla periodrapporter som har publicerats genom åren.

Om du har återkallat periodrapporter så ser du som konsult dessa i Periodrapportsarkivet om du bockar för Visa återkallade rapporter.

Historik

I funktionen Visa historik kan du se när periodrapporten är skapad, publicerad, notifierad, öppnad och eventuellt återkallad. Av tidslinjen framgår vem som har utfört respektive moment, datum och klockslag.