Capego Koncern - Differens på raden årets resultat i balanstablån

Raden under koncerntablån med årets resultat visar summan av de belopp som man bokat manuellt i resultattablån. 

Samma belopp bör bokas i balanstablån och på raden årets resultat i balanstablån. Eftersom det inte finns någon rad för årets resultat i balanstablån har vi lagt in en rad i fältanteckning för raden Annat eget kapital (där ju årets resultat ingår). 

Om du fyller i beloppet här försvinner diffen längst ner i tablån. Funktionen finns för att det skall bli lättare att hålla reda på vilka elimineringar man gjort när man har många bolag i koncernen och man gjort elimineringarna manuellt direkt i tablån. Om man använt beräkningsbilagorna behöver man inte tänka på det.