Repetition och tips i Bokslutsprogrammet, webbkurs 2,5 tim

Repetition i programmet utan egna övningar

Denna webbkurs vänder sig till dig som arbetat i programmet ett tag. Kanske har du lärt dig programmet på egen hand eller med hjälp av en kollega. Nu känner du att det skulle vara bra att få en ordentlig genomgång av programmet igen så att du arbetar på rätt sätt och inte missar några funktioner som är bra att ha.

Repetition och tips i Bokslutsprogrammet, webbkurs