Capego Koncern - Byta år för koncernen

När du skall göra bokslut för ett nytt räkenskapsår sker det en konvertering från året innan. Detsamma gäller för koncernredovisningen som ju ligger inbäddad i bokslutsfilen. Alla inställningar du gjort konverteras och kolumnen föregående år fylls i med värden från det tidigare året.  

OBS! Du får inte skapa nytt år för bokslutet innan du gjort koncernredovisningen för året innan. Koncernredovisningen för året innan finns då inte med i bokslutsfilen i Capego för det nya året. Man kan inte i efterhand hämta en koncernredovisning från ett tidigare år till ett redan skapat år.

Konverteringen för koncern sker när du startar koncernmodulen från moderbolagets bokslut för det nya räkenskapsåret. Du får då en fråga om du vill behålla värden på saldosidan och manuellt inmatade belopp i tablåerna. Det kan vara bra att behålla värden i elimineringskolumnerna om du vill se vilka justeringar du skapat manuellt i tablåerna föregående år. Att behålla värden på saldosidan kan egentligen bara bli aktuellt om du har en vilande koncern där saldona inte ändrats från förra året.