Byrå - Arbeta med moment via förenklad statuslista

Gå till Byråsök och sök efter den klient som du ska jobba med och tryck enter. Det kommer nu upp en lista med de klienter som passar in på sökningen. Klicka på klientens namn så kommer klientkortet att öppnas upp.

   

Klicka på ikonen för Förenklad statuslista. Du hittar den längst upp i klientkortet.

Du kommer nu till en lista över alla moment du har lagt upp för klienten. 
Börja med att se till att du är inne på rätt räkenskapsår. Du kan bläddra mellan åren med pilarna.

Vilket räkenskapsår som dyker upp beror på vilket år du har inställt längst upp i klientlistan.

Välj sen det moment som du vill arbeta med via dropp-listen

Du har nu fått upp momentet bokslut och alla kontrollpunkter som ligger under momentet. Om du vill öppna bokslut och jobba med det så dubbelklickar du på momentet (eller högerklickar på momentet och väljer Kör kommando). Då startas klientens bokslut upp i bokslutsprogrammet.

   

Du kan också klarmarkera att du är färdig med kontrollpunkterna här. Klicka i rutan framför kontrollpunkten och sen när du håller muspekaren över kontrollpunkten så kommer du att se vem som klarmarkerat samt vilket datum och tid.

Du kan även skriva en notering till kontrollpunkterna eller momenten. Högerklicka på den kontrollpunkt/moment som du vill göra en notering på och välj Notering.

Skriv in din notering och klicka på OK

   

Du kommer nu att se en röd markering på den kontrollpunkt som du har gjort en notering för.